PrevádzkareňARICOMA Systems s.r.o.
Bratislavská 29
010 01 Žilina


: +421415114321
: tomas.kantorik@aricoma.com

SídloAricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14
851 01 Bratislava 5

: 36396222
: 2020105428
: SK2020105428
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 130357/B