Acronis Cyber ??Protect Standard Workstation Subscription License, 3 Year

Vyhnite sa výpadkom, strate dát a bezpečnostným narušeniam, a to s nižšími nákladmi! Acronis Cyber Protect integruje zálohovanie budúcej generácie, antimalware na báze AI a manažment ochrany koncových bodov do jediného riešenia. Integrácia a automatizácia poskytujú bezkonkurenčnú mieru ochrany, zle ... viac
Objednávací kód: 87104066047
Kód výrobcu: SWSAEILOS21
Výrobca: ACRONIS
Záručná lehota:
Dostupnosť: na objednávku
Cena bez DPH: 185,98 €
Cena s DPH: 223,18 €
Porovnanie Obľúbené

Vyhnite sa výpadkom, strate dát a bezpečnostným narušeniam, a to s nižšími nákladmi!
Acronis Cyber Protect integruje zálohovanie budúcej generácie, antimalware na báze AI a manažment ochrany koncových bodov do jediného riešenia. Integrácia a automatizácia poskytujú bezkonkurenčnú mieru ochrany, zlepšujú produktivitu a pritom znižujú TCO.
Kyberochrana budúcej generácie
Pokročilý engine behaviorálna detekcia využívajúca AI na ochranu pred zero-day útokmi
Spoľahlivé zálohovanie a obnova
Full-image a súborové zálohovanie, obnova po havárii a zber metadát pre bezpečnostnú forenziku
Integrovaná správa ochrany
Filtrovanie URL, vyhodnocovanie zraniteľnosti, riadenie aktualizácií a vzdialená správa; všetko je integrované a automatizované
Minimalizujte počet nehôd a zlepšite produktivitu
Klasické produkty pre endpoint management postrádajú integračný rozmer a ich riadenie vyžaduje veľa času skrze manuálne udržiavanie licencií, inštaláciu aktualizácií a patchov, overovanie kompatibility po aktualizáciách a viacúrovňovú správu vykonávanú cez niekoľko rôznych užívateľských rozhraní.
Acronis Cyber Protect ponúka jedného agenta, jedno rozhranie pre manažment a jednu licenciu, čím odbúrava komplikovanosť a predchádza rizikám, ktoré sú vlastné riešením bez integrácie.
Bežné antivírusy a riešenie zálohovania vás neochránia pred modernými kybernetickými hrozbami. Antimalware bez integrácie so zálohovaním nemôže chrániť sekundárne kópie. Zálohovanie bez integrácie s antimalwarom je bezbranné proti moderným ransomvérom, ktoré vedia zablokovať a poškodiť zálohovacie súbory.
Engine detekcie hrozieb využívajúce AI v Acronis Cyber Protect Cloud analyzuje aj dáta zo záloh, aby zvýšil úspešnosť detekcie a znížil počet falošne pozitívnych výsledkov. Integrácia antimalvéru a zálohovania umožňuje poskytovateľom služieb automatickú obnovu poškodených dát. Zálohy sú chránené pred útokmi na agentov aj zálohovacie súbory, takže dáta zostanú čisté a klienti v bezpečí. Automatická detekcia, prevencia napadnutia a obnova zjednoduší prácu vám aj tímu podpory; budete efektívnejšie as každou nehodou strávite menej času.
Čím viac rôznych riešení používate, tým viac času strávite s učením sa a s podporou. Integrácia viacerých ochranných technológií do jedného riešenia Acronis Cyber Protect zvyšuje jeho spoľahlivosť a zároveň skracuje dobu potrebnú na nasadenie, zvládnutie obsluhy a maintenance.
Premeňte výzvy v príležitosti
S jediným integrovaným riešením môžete eliminovať medzery v zabezpečení IT infraštruktúry a koncových bodov, znížiť počet nehôd a skrátiť čakanie na odozvu po nehodách na minimum
O krok vpred pred modernými hrozbami
Námahu normálne venovanú správe komplikovanej ochrany môžete venovať stavu celkového zabezpečenia
Proaktívna kybernetická ochrana
Vyhnite sa výpadkom, strate produktivity a strate času kvôli potrebe obnovy po úspešnom útoku
Náklady pod kontrolou
Zvýšte tímovú produktivitu a prečiarknite zbytočné náklady na vydržiavanie niekoľkých nástrojov namiesto jedného
Integrácia a automatizácia
Zlátanina viacerých ochranných nástrojov zákonite vytvorí diery do vašej bezpečnosti, nehľadiac na to, aké skvelé môže každé jedno nasadené riešenie byť samostatne. Unifikované riešenie Acronis Cyber Protect tieto bezpečnostné medzery odstraňuje.
Antimalware a antivírus
Proaktívna ochrana dát, aplikácií a systémov pred pokročilými kyberútokmi. S Acronis Cyber Protect získate ochranu v reálnom čase vďaka antivírusu so statickou a behaviorálne heuristickou analýzou a antimalwarovým, antiransomwarovým a anticryptojackingovým technológiám.
Kontinuálna ochrana dát
Nové dáta sú tiež v bezpečí. Agent Acronis monitoruje všetky zmeny vo zvolených aplikáciách a kontinuálne ich zálohuje, takže pri zlyhaní stroja a nasledujúcej obnove nestratíte ani čerstvo vykonané zmeny.
Aktualizácia bez možnosti zlyhania
Odstráňte riziko zle nahraných aktualizácií vedúcich k nestabilnému systému. Pred implementáciou každého patcha a aktualizácie je automaticky vykonaný imidž zálohovania, aby ste sa mohli v prípade problémov okamžite vrátiť do pôvodného, bezchybového stavu.
Globálny monitoring hrozieb a múdre upozornenia
Globálna sieť operačných stredísk Acronis Cyber Protection Operation Centers (CPOC) poskytuje upozornenie v reálnom čase na malware, zraniteľnosti, prírodné katastrofy a ďalšie udalosti, ktoré by mohli ohroziť ochranu dát.
Forenzné zálohovanie
Uľahčite si budúcu analýzu dát zberom digitálnych dôkazov, ako sú výpisy pamäte a procesné informácie, zo záloh na úrovni diskov. S Acronis Cyber Protect v móde Forensic Mode môžete spúšťať rýchlejšie interné vyšetrovanie a spravovať požiadavky na compliance.
Správy o compliance a mapa ochrany dát
Správy o compliance dodávajú detailné informácie o uložených dátach a automatická klasifikácia dát zjednodušuje sledovanie stavu dôležitých súborov.
Bezpečná obnova
Vyhnite sa malwarovej reinfekcii automatickým patchovaním strojov a skenovaním systémov a imidžu záloh s najnovšími antimalwarovými definíciami.
Globálne a miestne whitelisty záloh
Skenovanie záloh pokročilými antimalwarovými technológiami (AI, behaviorálna heuristika atď.) a vytváranie whitelistov pre dôležité, ale nezvyčajné aplikácie, aby ste sa vyhli falošne pozitívnym nálezom.

-|CZ|SK|EN
Ostatní
Původ licence Nová licence